Annons

Bredd bättre än storlek

Bara en del av historien: Ett mäktigt lyft under globaliseringens och den svaga kronans 1990-tal har gjort Sverige mer exportberoende än någonsin, med en export på drygt tusen miljarder kronor om året och ett stort överskott i handelsbalansen. Ändå är exporten bara en del av historien om svenska företags verksamhet utomlands. Samtidigt har flera tunga exportföretags svenska identitet tunnats ut kraftigt.

Under strecket
Publicerad

Den breda floran av mindre företag kan vara viktigare för svensk export än de stora företagen eller snilleprodukterna. Och flera av de senaste svenska exportframgångarna bygger på unika kombinationer av tjänster som var för sig inte är unika.
De reflexionerna gör Exportrådets chefsekonom Mauro Gozzo.

– Stora företag har det trögt nu på världsmarknaderna. Det går ofta bättre för mindre och nischade företag med giftiga produkter, säger Exportrådets erfarne chefsekonom Mauro Gozzo när han ombeds att fundera fritt kring den svenska exportens utveckling.
– I Sverige brukar man säga att det är viktigt att få fram nya storföretag. Men flera av Europas mest framgångsrika ekonomier är länder utan globala storföretag, som Danmark eller Österrike.

Annons
Annons
Annons