Aktieanalys

Fredrik Östlind/ Daniel Zetterberg: Bredband2: Silvermedalj

Den snabba fiberutbyggnaden i Sverige har gjort bredbandsoperatörer som Bredband2 och Bahnhof till vinnare på börsen. Men vad händer när marknaden svalnar?

undefined

I dagsläget har Bredband2 (1,49 kr) 226 000 privatkunder som betalar för fiberanslutna bredbandsabonnemang. Man har också ett separat erbjudande mot företagsmarknaden där bredbandlösningar, telefoni och lagringskapacitet via egna datacenter ingår. Privatmarknaden står för 71 procent av intäkterna och företagsmarknaden för resterande 29 procent.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X