Bredband skapar dynamik

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige har fortfarande möjligheten att multiplicera den dynamik som faktiskt finns om man satsade de 60 miljarder som lär behövas för att snabbt bygga ut fiberbredband till varje hushåll/företag. Ett sådant AB Sverige skulle ha ett mycket starkt försprång. Några exempel: Gamla televerket och gamla telelagen (telefon åt alla), NMT, subventionerade datorköp.
När alla företag och individer får liknande arbetsvillkor kommer mycket positivt att hända: Man kan bo i Östersund och ingå in en utvecklingsgrupp på Ericsson, 10 personer kan sammanträda med 10 minuters varsel utan att flytta sig en meter, Delphiomröstningar kan göras på en dag eller två, broschyrer kan tryckas på ett par timmar i stället för dagar, varje minister kan besvara frågor från vem som helst 1 timme per vecka, partier kan ha nationella samråd under ett par timmar utan att behöva ens fundera på var de ska mötas, hur de ska resa etc.
Allt detta kan ske i tv-kvalitet vad gäller bild och ljud, miljarder kan insparas i rese-, hotell- och
traktamentskostnader och miljön sparas. Omöjliga saker blir möjliga. Företag, människor, regioner, kretsar, samhällsklasser och folkgrupper kommer närmare varandra. Detta skapar dynamik.
Vi lägger ut 60 miljarder per år i sociala utgifter. 60 miljarder i en framåtriktad investering är, jämfört med andra utgifter, inte mycket utan lite pengar!

Annons
Annons
Annons