X
Annons
X

Bred analys krävs för insats i Afghanistan

Sverige har varit såväl militärt som civilt engagerad i Afghanistan de senaste tolv åren. Det handlar således om en mycket omfattande insats. Stora resurser har tagits i anspråk, personellt, kompetensmässigt som ekonomiskt. Syftet med engagemanget är att möjliggöra social, ekonomisk som politisk utveckling i landet. Men som är väl känt så finns det inga enkla lösningar på den problematik som präglar landet.

Under de tolv åren, fram till och med maj 2014, har cirka 9000 svenskar tjänstgjort inom Isaf. Det militära bidraget har kostat cirka 9 miljarder kronor till och med utgången av 2013. Utöver detta har Sverige bidragit med resurser inom EU:s polisinsats, ökat det bilaterala biståndet från 53 miljoner 2001 till 620 miljoner under 2013 och etablerat ett humanitärt bistånd på nivån 119 miljoner per år under åren 2008-2013.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X