Annons
X
Annons
X

”Bråttom sätta pris på miljön”

Det är först genom att prissätta miljötillgångar och, faktiskt, vad miljön uträttar, som vi möjligen kan komma tillrätta med miljöproblemen och klara de problem vi står inför. Det menar professor Gretchen Daily vid Stanford som förutom sin egen forskning också är rådgivare åt ett flertal regeringar i miljöfrågor.

Gretchen Daily.
Gretchen Daily. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

– Tyvärr är jag rädd att det har gått för långt. Vi kommer inte att kunna stoppa den pågående klimatförändringen, möjligen begränsa den och kanske lindra konsekvenserna, säger Gretchen Daily, så kallad Bing-professor i miljövetenskap vid universitetet Stanford i San Francisco. I slutet av november tilldelades Gretchen Daily Volvos Miljöpris 2012.

I det avseendet har hon efterhand anslutit sig till pessimisterna men hon tycker ändå att det inte finns någon anledning att ge upp hoppet. Insikten om att rovdriften på naturen inte kan fortsätta som hittills och att varje ingrepp i naturen får konsekvenser på något annat har spritt sig till beslutsfattarna i politik och företag, menar Gretchen Daily.

– Från insikt till beslut och praktiska åtgärder är steget dock lång, särskilt i näringslivet, tycker jag. Kortsiktigheten är ett stort problem eftersom vi biologer talar om långa perspektiv, årtionden och längre och företagsledare har korta perspektiv, ibland bara ett kvartal i taget. Politiker ser åtminstone en mandatperiod framåt, men det räcker inte i de här sammanhangen.

Annons
X

Gretchen Dailys tes är att om naturresurser, som i dag ofta betraktas som kostnadsfria, åsätts ett ekonomiskt värde och att de värdena sedan finns med i kalkyler, prognoser och planer blir utfallen väldigt annorlunda. Kostnaderna för att exploatera naturresurserna fel blir ofta ödesdigra för ekosystemet och slår till sist tillbaka också mot dem som överutnyttjat dem, men framför allt mot samhället.

– Det är först när man ser vad vatten, ren luft, skogsmark, insekters och fåglars arbete kostar i siffror som man begriper vad som händer när de utnyttjas. Det är en fråga om pedagogik. Före 2005 och orkanen Katrina såg man röjningarna av strandskogarna i Louisiana som investeringar eftersom de höjde värdet på strandtomterna. I dag inser man att den då värdelösa skogen hade ett stort värde som barriär mot stormar och flodvågor, bortsett från skogens värde som koldioxidsänka, säger Gretchen Daily.

I dag när allting åsätts ett värde i kronor och ören, eller dollar och cents, som Gretchen Daily säger måste man också finna sig i att även de tillgångar vi ser som gemensamma och fria, värderas på samma sätt. Det är ett resonemang som man i miljörörelsen vänder sig emot eftersom de hävdar att naturens värden är stora och av ett annat slag och därför inte kan värderas i pengar.

– Men det är just det man måste för att naturvärdena ska kunna vägas mot annan mer prosaisk nytta. I Kina har man insett att den ensidiga satsningen på ekonomisk tillväxt i flera fall har lett till svåra miljöproblem, som just hotar den ekonomiska tillväxten. Därför har man bland annat kring floden Yang-tse investerat i omfattande beskogningsprojekt som ska skydda mot översvämningar och jorderosion och målet är att återställa den biologiska balansen i regionen, säger Gretchen Daily.

Det stora problemet är ändå att sätta rättvisande priser på miljötillgångarna, eftersom tillgångarna är så olika fördelade, menar Gretchen Daily. Priset på rent vatten här i Sverige, där vi har gott om det, är ett annat än i länder där det råder vattenbrist. Och hur ska man värdera rent vatten i förhållande till ren luft eller odlingsbar mark? Vem ska sätta priserna?

– De får bestämmas från fall till fall och det är ett gigantiskt arbete som bara är påbörjat. Men det måste göras och det är bråttom. Befolkningen i världen ökar snabbt och det kräver mer mark och vatten för odling av föda och det i sin tur hotar ekosystem som i dag balanserar andra ingrepp och så vidare och så vidare.

– Det hela riskerar att bli begravning på begravning i en allt mer skrämmande utveckling om inget görs, säger Gretchen Daily.

Efter nyår flyttar Gretchen Daily till Stockholm för att fortsätta sina forskningsprojekt finansierade av Beijerinstitutet, som är Vetenskapsakademiens internationella institut för energi-, resurs- och miljöfrågor.

– Jag ser fram emot att bo i Sverige i åtminstone två år framåt, eftersom det från början var mitt miljöintresse som avgjorde mitt yrkesval.

Annons
Annons
X

Gretchen Daily.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X