Bråttom att lösa EU:s nya kris

EU:s stats- och regeringschefer måste vid det pågående toppmötet i Bryssel inte bara hitta en väg ur den akuta grekiska krisen. De måste också skyndsamt börja rätta till de brister i eurosamarbetet som Greklands kris har visat på.

Under strecket
Publicerad
Annons

ANALYS |EU-samarbetet

När EU:s stats- och regeringschefer i maj 1998 tog det historiska beslutet att gå samman i en ekonomisk och monetär union (EMU) varnade många ekonomer för de risker som fanns. Att överge de egna valutorna och introducera den gemensamma valutan euro skulle kunna ge problem eftersom länderna var mycket olika i fråga om ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft.

Annons
Annons
Annons