Annons

”Bråttom att åtgärda de ödesdigra misstagen”

Foto: Tomas Oneborg

Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort antal läkare, forskare med flera.

Under strecket
Publicerad

Irene Svenonius, finansregionråd med ansvar för Stockholmsregionens sjukvård, medger i en intervju för SvD (2019-11-15) att planeringen och finansieringen av Nya Karolinska (NKS) blivit ett politiskt misslyckande. Hon menar att ”den politiska nivån, den högsta tjänstemannanivån och ledningen på Karolinska Institutet krokade arm och bestämde att bygga ett sjukhus utan att involvera dem som jobbade där”. Hon nämner inte konsulterna i Boston Consulting Group, som samtidigt fick rejält betalt för att sälja in konceptet ”värdebaserad vård”. Patienter och personal på NKS påminns dagligen om dessa tilltag, som fått förödande konsekvenser inte bara för Karolinska utan för hela regionens sjukvård och ekonomi. Det är häpnadsväckande att politiker och tjänstemän medvetet planerade Sveriges största och världens dyraste sjukhus utan att involvera den medicinska kompetensen!

I en nyutkommen bok hävdar Svenonius att hon vill ge mer makt över sjukvården till professionen. Hon ser anmärkningsvärt nog inte sitt eget och den styrande alliansens ansvar i den nuvarande krisen. Hon hävdar ”jag tog ansvar när vi i maj 2018 såg att ekonomin var på väg åt fel håll och bytte ut styrelsen på Karolinska”. Vid en närmare titt på den nya styrelsen karaktäriseras den knappast av medicinsk kompetens. I styrelsen ingår en läkare och en biomedicinsk analytiker, båda utan erfarenhet från sjukvård i närtid. Styrelsens majoritet saknar helt medicinsk sakkunskap. Enligt initierade visselblåsare har läkare och sjuksköterskor inte varit önskvärda i styrelsen eftersom de haft för många kritiska synpunkter, vilket är förståeligt med tanke på hur projektet Karolinska utvecklats.

Annons
Annons
Annons