Annons
X
Annons
X

Brant backe när fler flyr euron

Investerare flyr euron. I jämförelse ses den svenska kronan som en säker placering. En svag gemensam valuta kan ge just den skjuts till exporten som Europa behöver – för Sverige kan det innebära problem.

KRONAN MER SÄKER


LÄS MER:
”Tecken på psykologisk upplösning av Europa”

Euron har skakats om rejält av den senaste tidens förvärrade kris i eurozonen. Mario Draghi upprepade under torsdagen att euron är oåterkallelig och att det är meningslöst att spekulera emot den.

– Det är poänglöst att gå kort i euron, valutan är oåterkallelig, sa Draghi.

Annons
X

Uttalandet fick motsatt effekt. Euron fortsatte på fredagen att sjunka gentemot dollarn.

Under de senaste åren har euron sjunkit med nästan 15 procent jämfört med dollarn. Om euron fortsätter att sjunka i samma hastighet kommer valutan om ett år att vara nästan på samma nivå som dollarn. I går stod växelkursen i 1,24 dollar per euro, trots nedgången högre än lägstanivån på 82 cent.

En sjunkande euro speglar delvis investerares flykt till säkrare valutor, och är därmed ett tecken på hur allvarlig marknaden uppfattar att situationen är inom euroområdet, men en lägre euro kan enligt klassisk nationalekonomisk teori också bidra med en skjuts till Europas ekonomi. Exportprodukter från euroländerna blir billigare på den globala marknaden.

Martin Feldstein, ekonomiprofessor vid Harvard universitet, har gått så långt som att säga att en svagare euro är nödvändig för den gemensamma valutans överlevnad.

Enligt Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund och ordförande i Finanspolitiska rådet, är det fördelaktigt för euroområdet att den gemensamma valutan försvagas.

Det är en utmärkt anpassningsmekanism och det underlättar för euroländerna att hantera krisen, det gynnar exporten från euroländerna, säger Lars Jonung.

• LÄS MER:
”Svag euro krisens enda ljuspunkt”

• LÄS MER:
”ECB-besvikelsen: Euron tappar ytterligare”

De flesta bedömare tror att euron kommer att fortsätta att ligga på nuvarande nivå eller sjunka ytterligare. Enligt IMF:s senaste rapport för euroområdet från juli månad beräknas euron fortfarande vara något övervärderad med upp till 5 procent.

Enligt SEB:s prognos kommer euron att sjunka till 1,20 mot dollarn inom ett par månader.

– USA står inte utan problem men vid en jämförelse framstår problemen i euroområdet som större, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB.

Euron har även försvagats mot den svenska kronan, under det senaste året med 7,5 procent. Medan effekterna blir positiva för euroländernas export, väntas de bli
negativa för svensk del.

– Det finns problem för svensk industri, möter vi en deprecierad euro kan det pressa ned vinsten för svenska företag. Men vi ska inte försöka styra valutan på det sätt som schweizarna försökt göra, säger Lars Jonung.

• LÄS MER:
”Kronan är inte övervärderad”

Schweiz har, precis som Sverige på senare tid, blivit ett ställe dit investerare sökt sig i jakten på säkrare placeringar när euroländerna krisar. Schweiz har svarat med att ta i med hårdhandskarna för att få ned värdet på valutan. Så sent som i juli i år presenterade den schweiziska bankjätten Credit Suisse, pressad av Schweiz centralbank, åtgärder för att öka kapitalbasen med 15,3 miljarder schweizerfranc, motsvarande cirka 110 miljarder kronor.

Den schweiziska centralbanken har köpt på sig stora reserver i euro för att försvara schweizerfrancen. På ett år har Schweiz gått från att vara det nionde till det sjätte landet med störst valutareserv. Fortsätter trenden är Schweiz reserv större än Kinas om fyra år.

• LÄS MER:
”Tysklands makt över euron är överskattad”

– Det har inneburit att man har fått lite för mycket euro i sin portfölj och det blir riskfyllt med den oro som finns för vart euron är på väg. De har därför börjat sälja av euro, säger Cecilia Hermansson, chefsekonom på Swedbank.

Hon bedömer att Schweiz agerande hittills haft en stärkande effekt på euron, men på senare tid även på den svenska kronan. När säkrare placeringar söks ligger Sverige bra till och när Schweiz köper upp annan valuta för att bredda portföljen är bland annat svenska kronor attraktiva enligt Cecilia Hermansson.

– En del av kronförstärkningen kan ses mot bakgrund av att den schweiziska centralbanken måste sälja av euro. Det här är inte slut för vår del. De kan säkert behöva sälja av en 20 miljarder till och det kan innebära att den svenska kronan stärks ytterligare.

• LÄS MER:
”Euron når ny bottennivå”

• HÅLL KOLL
på världens valutor

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X