Annons

Bränslekrav riskerar slå ut tusentals jobb

Regeringen borde slå vakt om sysselsättningen inom svensk basindustri. Istället driver man igenom hårdare bränslekrav som kommer att fördyra transporterna på Östersjön så mycket att tusentals arbetstillfällen inom massa- och pappersindustrin är i farozonen. Det skriver Aleksandar Srndovic, ordförande Pappers avdelning 68.

Publicerad

EU-kommissionen antog den 15 juli ett nytt förslag som går till mötes förslaget från FN-organet IMO om sänkning av svavelhalten i fartygsbränsle. Problemet med detta är att förslaget innebär att i vissa vatten sker en sänkning till 3,5 procent i ett första steg medan det för svensk del innebär en sänkning från 1 procent till 0,1 procent. Inom det så kallade SECA-området, som utgörs av Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, så gäller denna hårdare begränsning. Argumentet är att dessa vatten är betydligt känsligare för utsläpp av svavel än övriga delar av världen.

Dessa förslag som nu är under behandling i EU-parlamentet får kraftiga konsekvenser för transportkostnaderna inom SECA-området. Förslaget inom SECA gäller från och med 2015, medan man får till 2020 på sig att gå ned till 0,5 procent i övriga vatten.

Annons
Annons
Annons