Annons

Brändes på bål – men rörelsen överlevde

Lollarder bränns på bål. Träsnitt från John Foxes ”Actes and monuments”.
Lollarder bränns på bål. Träsnitt från John Foxes ”Actes and monuments”. Foto: Bridgeman Images/TT

En protestantisk upprorsrörelse långt före Luthers reformation. Gruppen, som kallades lollarder, utsattes för brutala förföljelser men fortlevde trots detta under lång tid.

Under strecket
Publicerad

Dick Harrison.

Foto: TT

John Wycliffe, målning av Ford Madox Brown från mitten av 1800-talet.

Foto: Bridgeman Images/TT

John Ball, lollardpräst, manar på Wat Tylers upprorsmän under bonderesningen 1381. Kolorerad illustration ur Jean Froissarts (cirka 1337– cirka 1405) ”Krönika”.

Foto: Album/TT

Fråga: ”Visst fanns det protestanter i England långt innan Luther drog igång reformationen i Tyskland? De skall ha dykt upp redan på 1300-talet.”

Dick Harrison: Ja, de kallades lollarder och var – trots upprepade kungliga och kyrkliga förföljelser – omöjliga att utplåna.

Annons
Annons
Annons