X
Annons
X

Bråk om brytpunkt borde kunna prövas juridiskt

Bråket i riksdagen om den så kallade brytpunkten går vidare. Huvudproblemet i den senaste vändningen är att en viktig konstitutionell fråga inte i något skede underkastas en kvalificerad juridisk prövning innan riksdagen fattar beslut, skriver Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap.

Talmannen Per Westerberg vägrade den 5 december 2013 som bekant att ställa proposition på ett av oppositionen framtaget utskottsinitiativ från Finansutskottet, vilket är möjligt enligt Riksdagsordningen 2 kap 9 §. Detta är första gången i modern tid, och troligen någonsin, som denna bestämmelse tillämpats, vilket naturligtvis väcker flera principiella juridiska och konstitutionella frågor.

En sådan principiell fråga gäller själva kvaliteten i den granskning och prövning som nu först talmannen och därefter Konstitutionsutskottet (KU) gör av förslagets förenlighet med Riksdagsordningen (RO). Själva rättsfrågan gäller huruvida bestämmelsen om så kallat utskottsinitiativ i Riksdagsordningen 3 kap. 7 § är förenlig med bestämmelsen om antagande av budget i Riksdagsordningen 5 kap. 12 § samt, om så inte är fallet, vilken av bestämmelserna som ska ges företräde. Detta är en komplicerad fråga. Inte heller den utredning av riksdagstjänstemän som talmannen vid sitt beslut lutade sig mot gav något entydigt svar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X