Annons
X
Annons
X

Bråk om brittiska kärnvapen splittrar Labour

Brexit är inte den enda stora brittiska ödesfrågan just nu. Även Storbritanniens framtid som kärnvapenmakt är hett omdebatterad.

Labours partiledare Jeremy Corbyn vill avskaffa de brittiska massförstörelsevapnen, men frågan splittrar inte bara partiet, utan ses också som ett tecken på att britternas stormaktsanspråk nu är historia.

Foto: Tam McDonald/Royal Navy

LONDON Labours nya skuggförsvarsminister Emily Thornberry ”lever i ett drömland”, det anser en del av partiets parlamentariker. Thornberry vill, liksom Labour-ledaren, Jeremy Corbyn avskaffa Storbritanniens enda kvarvarande kärnvapenförsvar, Trident, men behålla de patrullerande ubåtarna för att inte förstöra relationen med fackföreningarna.

Enligt Steve Coulter, Labourexpert på London School of Economics, är Trident-diskussionerna en av Jeremy Corbyns värsta tabbar hittills och en katastrof för partiet. Problemet är att det inte bara har allvarliga följder för Labour, utan också drabbar Storbritanniens roll på den internationella scenen.

– Det här ser inte bra ut i USA eller i Ryssland och är ett tecken på att vi inte längre är en så seriös deltagare på den internationella arenan som vi kanske själva tror.

Annons
X

Labourledningens helomvändning i Trident-frågan beror enligt Steve Coulter på att det är aktivisterna som tagit makten inom partiet.

– De är idealistiska och unga, ofta negativt inställda till USA och pro-Ryssland, som de anser att är missförstått. Det är den här förenklade världsbilden som ligger bakom Trident-diskussionerna inom Labour.

**Problemet för partiet **är att de här åsikterna inte går hem hos majoriteten av de brittiska väljarna, speciellt inte hos dem Jeremy Corbyn försöker vinna tillbaka från de konservativa och Ukip.

– Det här är det värsta han kunnat göra då det gäller att locka tillbaka väljare. Många av dem han förlorat är mycket patriotiska.

Trident och det brittiska kärnvapenförsvaret har länge varit en viktig fråga för britterna och den är nära sammankopplad med det forna imperiets roll i världen.

År 1957 slog den brittiska flottan, Royal Navy, fast att om man inte skaffade ubåtar med kärnvapen skulle landet upphöra att vara en marin supermakt. De flesta politiker höll med och de första brittiska ubåtarna med kärnvapen började patrullera haven år 1969. Kodnamnet var ”Operation Relentless”.

Antikärnvapenanhängare protesterar mot Storbritanniens kärnvapen program i London. Foto: Jay Shaw Baker/IBL

**Under de 47 år **som följt har järnridån fallit, men en ny generation brittiska ubåtar och vapen patrullerar fortfarande under världshaven. Fyra ubåtar turas om att göra tre månader långa skift. Men liksom sina föregångare är snart också de så kallade Vanguard-ubåtarna med sina Trident-vapen föråldrade och måste ersättas.

De stora partierna har hittills alla stöttat förnyelsen. Men då kärnvapenmotståndaren Jeremy Corbyn blev Labourledare i september började partiet se över sin ståndpunkt. Argumenten mot kärnvapenförsvaret är att det är dyrt och att hotbilden förändrats sedan kalla kriget tog slut. Tridentkritiker finns både inom Labour och det skotska nationalpartiet SNP. Men Jeremy Corbyns ståndpunkt överraskade många eftersom han vill behålla ubåtarna, för att hålla kvar jobben de skapar, men avskaffa vapnen.

Labours skugginrikesminister Andy Burnham har sagt att det kan vara en omöjlighet att nå enighet om Trident inom partiet. Men enligt Steve Coulter betyder det inte Labour kommer att splittras, åtminstone inte ännu. Man minns ännu åttiotalet då fyra Labour-politiker bröt sig ur och bildade The Social Democratic Party eftersom de ansåg att partiet gått för långt åt vänster. Det tog då Labour sexton år att vinna ett parlamentsval igen. Enligt Steve Coulter är det enda som håller Labour samman att många inom partiet tror att Jeremy Corbyn snart kommer att tvingas avgå.

Också de konservativa väntar. Premiärminister David Cameron anser att Storbritanniens kärnvapen fungerar som en försäkringspremie mot attacker.

Det var meningen att parlamentet skulle rösta om att förnya Trident redan i mars, men nu vill Cameron skjuta upp omröstningen till efter folkomröstningen om Brexit. Enligt hans kritiker beror det på att premiärministern och de konservativa vill vänta och se hur mycket skada Labour kan orsaka sig själv om man låter debatten fortsätta i ännu några månader. Samtidigt undrar många hur bilden av stormakten Storbritannien kommer att förändras under de månaderna.

USA:s försvarsminister Ash Carter har sagt att Storbritannien måste hålla kvar Trident för att kunna fortsätta spela en vad han kallar ”uppförstorad roll” i världen. Enligt Carter beror Storbritanniens ställning på landets historia och moral, men om de inte understöds av militär makt kan britterna inte längre räkna med den så kallade ”speciella relationen” med Washington.

Storbritanniens kärnvapenförsvar är mycket beroende av USA. Ända sedan femtiotalet har en stor del av teknologin utvecklats och byggts med amerikansk hjälp och expertis.

Annons
Annons
X
Foto: Tam McDonald/Royal Navy Bild 1 av 2

Antikärnvapenanhängare protesterar mot Storbritanniens kärnvapen program i London.

Foto: Jay Shaw Baker/IBL Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X