Bra kost viktigare än fysisk aktivitet

Motion kan minska vissa av de ohälsosamma riskerna med övervikt, men inte ta bort dem helt. Träning är visserligen bra, men för att uppnå optimal hälsoeffekt krävs också bantning. Det är slutsatsen av världens hittills största jämförelse mellan fysisk aktivitet och fetma.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vilket är viktigast ur hälsosynpunkt för att förhindra sjukdomar och för tidig död hos överviktiga: att motionera mer eller att gå ned i vikt, det som på engelska kallas ”fitness contra fatness”?
Det är en hälsofråga som länge varit kontroversiell i forskningskretsar där två huvudläger står mot varandra. Det ena sätter fokus på betydelsen av fysiska aktiviteter, den andra på kostomläggning och viktnedgång.
Nu har en världsledande forskargrupp i Boston i USA, som driver en 24 år gammal undersökning av över 115 000 sjuksköterskor, sagt sitt i denna heta fråga.

Studien av de amerikanska sjuksköterskorna är den absolut största i sitt slag i hela världen och har hittills avsatt data om en mängd hälsofrågor. De många deltagarna hälsoundersöktes och utfrågades första gången för 24 år sedan om en rad levnadsvanor. Under ett halvt sekel har de följts upp med fler undersökningar och analyser av deras sjuklighet och död.
Den här gången har forskarna koncentrerat sig på att jämföra fetma kontra fysisk aktivitet.
Det har skett så att sjuksköterskorna delats in i fyra grupper; en med smala (under 25 i BMI) som motionerar mycket, en med smala som tränar mindre, en med feta (över 30 i BMI) som motionerar mycket, en fjärde med feta som motionerar litet.
Därefter analyserades dödligheten i de olika grupperna. Sammanlagt inträffade över 10 000 dödsfall bland de 116 000 deltagarna.
Slutsatsen blir att motion är bra och hälsobringande för alla oavsett om de är magra eller överviktiga. Men träningen kan inte eliminera de ökade riskerna för att dö i förtid som beror på fetma.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons