Annons

Bra halvår för AMF Pension

Första halvåret blev bra för pensionsbolaget AMF Pension. Juli blev inte lika bra, för samtidigt som börsuppgången fortsatte steg de långa marknadsräntorna, vilket sänkte obligationsinnehaven.

Under strecket
Publicerad

AMF redovisar en positiv avkastning på 5,8 procent under första halvåret. Sedan årsskiftet till den sista juni ökade tillgångarna med 13 miljarder kronor till 190 miljarder. Samtliga tillgångsslag som aktier, obligationer och fastigheter gav ett positivt resultat efter flera svåra år. - Första halvåret var bra, börsen steg och räntorna föll. Juli var visserligen en stark börsmånad men ränteuppgången drog ner obligationerna, säger AMF:s vd Christer Elmehagen, som varnar för överdriven börsoptimism under resten av 2003. - Börsbolagen har hållit i kostnader men inte tagit i investeringar och marknad. Först när detta sker är uppgången tryggad. Börsen har rusat lite för snabbt men jag tror att 2004 blir ett uppgångsår. AMF ägs av LO och Svenskt Näringsliv och är ett av de största pensionsbolagen.

Precis som för 3:e AP-fonden, som presenterade sitt halvårsresultat i fredags, är det AMF:s innehav av svenska aktier som ger bäst utdelning, 10,5 procent. Utländska aktier har påverkats av valutförändringar. Stärkt krona uppväger delvis kursvinster i andra valutor. Att stigande aktiekurser höjer värdet är uppenbart. Lika självklart är kanske inte att fallande räntor ökar obligationsportföljen medan ränteuppgång får motsatt effekt. Obligationer med fast ränta blir dock mer värdefulla om marknadsräntorna sjunker. De ger då bättre avkastning än alternativa placeringar. Stiger marknadsräntorna försämras å andra sidan obligationernas relativa utdelning.

Annons
Annons
Annons