Annons

Bra för integrationen att tillåta lägre löner

Sverige dessutom är sämst i hela OECD på integration. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan inrikes och utrikes födda är större här än i något annat OECD-land, enligt en ny rapport som publiceras idag. Rapportförfattaren Fredrik Segerfeldt skriver att lägre löner kan vara en viktig ingång till arbetsmarknaden.

Under strecket
Publicerad

Migration är en mycket positiv företeelse. Människans rörlighet över gränser och mångfald är positivt, ur en lång rad perspektiv. Det ökar friheten och rörelseutrymmet, ger ekonomiska vinster, höjer levnadsstandarden och bekämpar fattigdom och ger dessutom skydd till människor som riskerar död och förföljelse.

De allra flesta utrikes födda bidrar till svensk ekonomi genom sitt arbete, som anställd eller som företagare. 640 000 personer som är födda i ett annat land går varje vecka till sitt arbete. Nästan var sjätte person som jobbar i Sverige är född utomlands. Invandrare står bakom vart sjätte nystartat företag.

Annons
Annons
Annons