”Bra boenden för äldre skapar flyttkedjor”

Utmaningarna på bostadsmarknaden är större än någonsin. Behoven av upprustning och nyproduk­­tion är stora. Dessutom bromsas flyttkedjorna genom bristen på attraktiva alternativ för seniorer, enligt utredningen om bostäder för äldre.

Under strecket
Publicerad
Ett sätt att motverka isolering för de äldre är att främja olika boende­former som ger större möjligheter till gemen­skap och ömsesidigt stöd i vardagen, skriver ­författarna.

Ett sätt att motverka isolering för de äldre är att främja olika boende­former som ger större möjligheter till gemen­skap och ömsesidigt stöd i vardagen, skriver ­författarna.

Foto: Dan Hansson
Annons

Bostadsbristen motverkar rörligheten på arbetsmarknaden, hämmar till­växten och försvårar flyktingmottagandet. Det är också sant att bostads­bristen drabbat ungdomarna särskilt hårt. Men under de närmaste åren kommer antalet ungdomar att minska år från år – även i abso­luta tal – alltmedan de äldre åldersgrupperna ökar kraftigt. Vår analys visar att ökningen av antalet invå­nare över 65 år fram till år 2030 motsvarar 360 000 bostäder. De äldres bostadsbehov är oftast inte akut – de bor redan någonstans – bara alltför ofta i bostäder som det blir svårt att bo kvar i om hälsan skulle svikta. Det påverkar samhällets kostnader för bostadsanpassningsbidrag och särskilt boende. Utan att ställa generationer mot varandra vill vi peka på att seniorernas bostäder inte sällan är eftertraktade av andra. Men avsaknaden av attraktiva alternativ för de äldre försvårar sådana flyttkedjor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons