Annons

”Bra, Björklund – men bättre kan du”

Socialdemokrater och liberaler banade vägen för demokratins införande i Sverige, och har värnat en välfärdsstat som ger individen frihet. Som liberal måste man nu ställa sig frågan om samverkan med de konservativa är rätt väg, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Under strecket
Publicerad

Tomas Eneroth och Jan Björklund.

Foto: Adam Wrafter, Magnus Hjalmarson Neideman

Tomas Eneroth och Jan Björklund.

Foto: Adam Wrafter, Magnus Hjalmarson Neideman
Tomas Eneroth och Jan Björklund.
Tomas Eneroth och Jan Björklund. Foto: Adam Wrafter, Magnus Hjalmarson Neideman

Jan Björklunds besked om att det inte går att lägga fram en budget med Sverigedemokraterna som underlag är ett viktigt och bra besked. Men det räcker dessvärre inte – det val som politiker med liberal grundsyn står inför handlar inte bara om förutsättningarna att få igenom en budget och skapa långsiktig trovärdig ekonomisk politik. Det handlar inte heller enbart om det omdebatterade förhållningssättet till Sverigedemokraterna, eller den framväxande nationalismen och populismen. Det handlar om vilken politisk utveckling man som liberal vill se såväl i Sverige som Europa kommande år.

Annons
Annons
Annons