Annons
X
Annons
X

Karl Sigfrid: Bra att elever med särskilda behov upptäcks

[object Object]
Med betyg från årskurs 6, får vi information om vilka som behöver extra stöd. Foto: Lars Pehrson / Svenska Dagbladet

Betyg gör det möjligt att ställa krav och utvärdera resultat. Det här blir särskilt angeläget med hårdnande internationell konkurrens och högre kompetenskrav på arbetsmarknaden. Från år 2012 införde den tidigare alliansregeringen därför betyg från årskurs 6. Redan då, innan 2012 års Pisa-rapport kraschlandade i svensk skoldebatt, var det känt att resultaten hade sjunkit i centrala ämnen som matematik och läsförståelse.

En förhoppning som uttrycktes i regeringens proposition var att betygen skulle uppmärksamma lärare och rektorer på de elever som behövde särskilt stöd. Alltför många elever i behov av extra hjälp hamnade utanför radarn.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kritiken mot att införa tidigare betyg var hård. Det skulle enligt kritikerna skapa stress hos eleverna, och det befarades att barn med låga betyg riskerade sämre självförtroende och i förlängningen utslagning.

  Annons
  X

  I dagarna fick vi genom en utvärdering från Skolverket veta mer om vad de tidigare betygen faktiskt har medfört. Skolverkets huvudslutsats är att stödbehoven upptäcks med betyg, men att stödet så här långt har uteblivit.

  För många lärare är betyget ett verktyg som gör det lättare att förklara för föräldrar hur deras barn ligger till. En majoritet av lärarna och de allra flesta elever anser att betygen ökar motivationen, även om de också medför viss stress. Framför allt är det de bästa eleverna som motiveras att prestera bättre.

  Nu är det upp till beslutsfattarna att dra rimliga slutsatser av utvärderingen. Det är förstås illa att många elever förblir utan stöd trots att behovet har synliggjorts. Men det är ändå bättre att de skolproblem vi har blir synliga än att de förblir dolda på grund av att resultat inte mäts ordentligt. Med problemet kartlagt är vi ett steg närmare att lösa det.

  Med betyg kan föräldrar, elever och engagerade medborgare lättare ställa ansvariga politiker till svars. Skollagen ger varje elev rätt till det stöd som behövs för att klara sig genom skolan med godkända betyg. Beväpnade med siffror som visar redan för årskurs 6 vilka skolor som misslyckas med att ge tillräckliga kunskaper kan de berörda kräva åtgärder.

  På den tiden då de första betygen kom i årskurs 8 var det ofta inte förrän halvvägs genom högstadiet som eftersläntrarna och deras föräldrar förstod allvaret i situationen. Då kunde kunskapsluckorna ha blivit för många och för djupa för att fylla.

  Det är begripligt att elever som redan lyckas i skolan är de som uppmuntras mest av betyg. Elever som har det svårare i skolan har å sin sida inte påverkats i någondera riktning, anser en majoritet av tillfrågade lärare. Skolverkets Cecilia Sandberg säger att vi därmed har “en likvärdighetsproblematik”. Men att duktiga elever lyckas bättre är faktiskt inte ett problem. Det sker inte på andra elevers bekostnad, och allt annat lika vill vi förstås att kunskapstoppen ska vara så hög som möjligt.

  Annons
  Annons
  X

  Med betyg från årskurs 6, får vi information om vilka som behöver extra stöd.

  Foto: Lars Pehrson / Svenska Dagbladet Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X