X
Annons
X

Bra att biståndet går till flyktingar

Foto: STAFFAN LÖWSTEDT

Så snart någon förändring hotar det statliga biståndsanslaget tar Diakonias generaldirektör Bo Forsberg till brösttonerna (Brännpunkt 15/10 tillsammans med tre andra undertecknare). Han är emot varje förändring oavsett den kritik som i åratal framförts mot Sidas och UD:s hantering av anslaget.

Under året har SvD:s medarbetare Jenny Nordberg i flera mycket insiktsfulla artiklar tagit upp problem med svenskt bistånd. Internationellt har det länge förts en debatt om bistånd som påverkat flera biståndsgivare att ändra inriktning på sitt bistånd eller helt lägga ner sina biståndsorgan.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X