Arbetsmiljöverket: Bryt ökningen av kvinnors ohälsa

Ohälsan ökar inom kvinnodominerade verk­samheter. Det gäller både offentliga och privata arbets­givare. Den utvecklingen måste brytas, skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket.

Under strecket
Publicerad
De värderingar och normer som ligger bakom den ojämställda arbetsmiljön är oacceptabla, skriver Erna Zelmin-Ekenhem.

De värderingar och normer som ligger bakom den ojämställda arbetsmiljön är oacceptabla, skriver Erna Zelmin-Ekenhem.

Foto: Hans Alm
Annons

Bra arbetsmiljö är en jämställdhets­fråga. Det handlar om vad som får kvinnor och män att må bra på jobbet och vilka arbetsmiljörisker de exponeras för. Och det handlar om hur kraftfullt vi förebygger och åtgärdar olika arbetsmiljörisker. I dag presenterar Arbetsmiljöverket en rapport med slutsatser från regeringsuppdraget Kvinnors arbetsmiljö. 

Vårt arbete med uppdraget har pågått mellan 2011 och 2016. Det har bland annat resulterat i ny forskning, utvecklade inspektionsmetoder, etablerade samarbeten mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter samt ett antal genomförda inspektionsinsatser. Arbe­tet har synliggjort att kvinnor och män inte har likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljön. Den svenska arbetsmarknaden är köns­segregerad. Kvinnor och män arbetar i olika verksamheter och med olika arbetsuppgifter. De utsätts därför för olika risker och drabbas av olika slags arbetsrelaterad ohälsa. Men detta är bara en del av förklaringen. Det verkar dessutom som om det förebyggande arbetsmiljöarbetet är svagare i verksamheter där kvinnor är i majoritet. Det är en bidragande orsak till att kvinnor har högre sjukfrånvaro, fler arbetsrelaterade besvär och oftare går i pension ­tidigt. Det har inte med biologi att göra. När kvinnor och män har samma arbetsuppgifter, drabbas de som regel av samma besvär.

Annons
Annons
Annons