Bourdieu avläste det moderna livets hierarkier

Förmågan att kombinera teoretisk reflektion med empirisk forskning gjorde Pierre Bourdieu till sin tids mest betydande sociolog. Mest känd är tanken att smak och livsstil i hög grad manifesterar social ojämlikhet och orättvisa.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sociologins historia sammanfaller med den moderna epoken, dess kultur och människa. Sociologins utveckling äger med andra ord rum parallellt med det till synes oförtrutna, om sig svepande framsteget, med hastig ekonomisk och teknisk utveckling, urbanisering och industrialisering, politisering och demokratisering, av och till med totalitära ideologier, ja allt sådant som vilat på tanken att världen och människan inte endast kunde vara annorlunda utan borde vara det och skulle komma att bli det. Sociologin var vetenskapen om denna modernitet, dess rasande förändringar, glömska och permanenta ofullbordan. Från början till slut har sociologin varit lika rörlig som det moderna samhället - kunskapsteoretiskt, ideologiskt, men också beträffande dem som befolkat den. Någon brist på personligheter har disciplinen inte lidit.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons