X
Annons
X

Boule Diagnostics vänder till förlust

Boule Diagnostics redovisar ett resultat efter skatt på -1,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (9). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (1:89).

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (12,6), och inkluderar kostnader för effektivitetshöjningar och engångskostnader.

Kvartalet har påverkats av engångskostnader, i tillägg till kostnader för aktiviteter för att höja lönsamheten, på totalt cirka 8 miljoner kronor. Kostnaderna inkluderar de sista kostnaderna för vd-skiftet, kostnader för personaloptionsprogram samt nedskrivning av osäkra kundfordringar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X