Botswana blomstrar med hjälp av byråd

ETT ANNAT AFRIKA Hur kunde Botswana på 40 år utvecklas från ett fattigt kolonialt protektorat till en ekonomiskt framgångsrik nation med stabil demokrati? Ex-presidenten Ketumile Masire skriver i sin memoarbok att byråden spelat en avgörande roll i moderniseringen.

Under strecket
Publicerad
Annons

Afrikas svaga ekonomiska utveckling efter att flertalet av länderna blev självständiga på 1960-talet har ibland kallats för vårt århundrades största ekonomiska tragedi. Siffror visar att BNP per capita i dag är 200 dollar lägre i länderna söder om Sahara än 1974; en nedgång på 11 procent över ett kvartssekel. Under samma period hade övriga världen en årlig tillväxt på i snitt 2 procent; flera länder i Asien hade en inkomstutveckling som var än snabbare. Förhoppningarna om en verklig afrikansk renässans har inte infriats. Få afrikanska länder har kunnat uppvisa lång och hållbar tillväxt; snarare är det afrikanska mönstret att stater bara under kortare perioder kan visa en sådan positiv utveckling, men sedan lika snabbt faller tillbaka igen. Skälen varierar – fallande råvarupriser, ekonomiskt vanstyre, korruption, krig etcetera.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons