Böter och information ska få ner antalet dödsolyckor

Under strecket
Publicerad
Annons

Sverige ligger i topp när det gäller trafiksäkerhet jämfört med andra europeiska länder. Men näringsminister Björn Rosen-gren är inte nöjd. Under försommaren inträffade flera svåra olyckor på svenska vägar.

– Sverige är absolut ett land som klarar sig väl. Men sett till visionen vi har satt upp är det långt kvar, förklarade han i går vid presentationen av ”nationell samling för ökad trafiksäkerheten”.
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö ska, tillsammans med berörda myndigheter och folkrörelser, komma med förslag på hur antalet dödsfall på vägarna ska minskas. Arbetsgruppens slutprodukt ska vara klar våren 2003, men Ingemar Skogö räknar med att kunna leverera några av förslagen under hösten.
Han vill bland annat effektivisera trafikövervakningen, erbjuda kurser åt privata körelevers handledare och få yrkesförare att blir förebilder i trafiken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons