Annons
X
Annons
X

Böter för aggressiva försäljare

Påträngande telefonförsäljare kan i framtiden tvingas bli mer återhållsamma. Annars riskerar de straffavgifter, enligt ett förslag till ny marknadsföringslag.

Av TT
(uppdaterad)

Regeringen vill att lagen träder i kraft den 1 juli i år och skickade på torsdagen förslaget på remiss till Lagrådet.

I den nya lagen finns ett uttryckligt förbud för upprepade och oönskade kontakter per telefon. Det finns också en generell bestämmelse mot aggressiv marknadsföring, vilket även kan omfatta försäljare som söker upp en konsument på gatan eller i hemmet.

Vilka metoder som ska anses aggressiva, till exempel hur sent på kvällen man kan bli uppringd, blir upp till Marknadsdomstolen att avgöra.

Annons
X

En nyhet är också att ett företag som fälls riskerar att få betala marknadsstörningsavgift.

– Det kan bli rätt kännbart eftersom avgiften kan uppgå till fem miljoner kronor, säger konsumentminister Nyamko Sabuni (fp).

Konsumenter som vill klaga vänder sig till Konsumentverket som i sin tur har möjlighet att gå till Marknadsdomstolen. I den nuvarande lagen finns en generalklausul som föreskriver god marknadsföringssed. Marknadsstörningsavgift har bara utdömts i ett fåtal fall, då överträdelserna varit allvarliga. I och med att uttryckliga förbud för olika affärsmetoder nu ska införas i lagen, räknar regeringen med att fler fall kommer att prövas och att företag blir mer återhållsamma i sina metoder när risken för sanktioner ökar.

– När man vet mer om vad som är förbjudet så blir det ju bättre för konsumenten, säger Sabuni.

I den nya lagen svartlistas uttryckligen 31 affärsmetoder, bland annat vissa lockerbjudanden. Sabuni anser att det i dag är alltför vanligt att konsumenter lockas i väg till en affär, för att sedan upptäcka att varan med det billiga priset i reklamen redan är slut, eftersom så få fanns i lager. Ministern hoppas att den nya lagen ska göra lockerbjudanden mer pålitliga.

Även direkta köpuppmaningar till barn förbjuds uttryckligen i samtliga massmedier.

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv. Det var tidigare oklart om direktivet tillät Sverige att behålla dagens förbud mot tv-reklam riktad till barn under tolv år. Nu sätter regeringen ned foten och behåller förbudet. Man utnyttjar en paragraf i direktivet som säger att EU-länderna får anpassa sin lagstiftning till nationell smak och vad som uppfattas som anständigt i landet. Förbudet gäller i praktiken bara TV 4, eftersom andra kommersiella kanaler inte sänder från Sverige.

EU-kommissionen har dock inte rådfrågats om huruvida förbudet kan vara kvar och risken finns att Sverige dras inför EU:s domstol.

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X