Annons
Ledare

Olof Ehrenkrona:Botemedel mot polarisering

Vad är alternativen till en delad nation?
Vad är alternativen till en delad nation? Foto: Nils Petter Nilsson/TT

Varför inte prova en modell som tidigare har gjort det möjligt att finna samförstånd i starkt kontroversiella frågor?

Under strecket
Publicerad

I Regeringsformens sjunde kapitel finns ett tvingande beredningskrav. Förslag som läggs fram för riksdagen ska vara genomarbetade och lagarna vara av god kvalitet. Det ska också finnas tid för olika intressenter att påpeka brister i förslagen och föreslå alternativa lösningar. Beredningen har således både en kvalitativ och en demokratisk dimension som tillsammans ska bidra till lagstiftningens legitimitet. Regeringsformen ger emellertid regering och riksdag stor frihet att avgöra när beredningskravet är uppfyllt. Formerna för beredningen kan därför variera högst avsevärt.

I grunden är flexibiliteten bra. Statsmakterna har också använt sig av den flitigt. Under den svenska demokratins hundraåriga historia går det att urskilja tydliga skiften i utövandet av beredningsmakten. Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, SNS, har låtit en grupp forskare analysera den starkt minskande andelen parlamentariska utredningar i beredningsprocesserna. Sedan 1990 har andelen sådana utredningar sjunkit från 20 procent till 3 procent, och fram till 1980-talets början var andelen så hög som 50 procent.

Annons
Annons
Annons