Annons
X
Annons
X

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform

Många som bor i bostadsrätt tar uppdrag i föreningens styrelse utan att veta vad det innebär. Samtidigt behövs alla krafter, speciellt i små föreningar. Pia Andersson ser sitt styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen som ett bra sätt att få inflytande och bevaka sin investering.

(uppdaterad)
[object Object]
Pia Andersson är vice ordförande i sin bostadsrättsförening och har många års erfarenhet: ”Många som köper bostadsrätt förstår inte vilket ansvar som följer”· Foto: INGVAR KARMHED

Det är ett ansvar att bo i bostadsrätt, men många bostadsrättsföreningar kan ha svårt att få medlemmarna att ta styrelseuppdrag.

Andra går med för att få inflytande men vet inte vad det innebär att vara styrelseledamot i en bostadsrättsförening.

Pia Andersson är vice ordförande i en bostadsrättsförening i Bandhagen utanför Stockholm. Fastigheten, med 16 bostadsrättsradhus och ett värde av 50 miljoner kronor, stod klar för 4,5 år sedan, och hon har varit styrelseledamot sedan starten. Men också innan dess, i den förra bostaden, var hon med i styrelsen under 10 år. Men inte till en början. Då gled hon undan och hoppades att någon annan skulle ta styrelseuppdrag.

Annons
X

–Men jag insåg till slut att jag måste ställa upp och blev suppleant. Efter tre år var jag ordförande.

Många som köper bostadsrätt förstår inte vad de köpt och vilket ansvar som följer, anser hon.

–Att sitta i styrelsen är som att driva ett bolag, de som bor i huset är ju faktiskt fastighetsägare och styrelsen är ansvarig för en stor investering för medlemmarna. Det mesta i styrelsearbetet handlar om ekonomi i slutändan.

I dag innebär ett köp av en bostadsrätt ofta en stor investering, i de flesta fall med stora lån. Husets skick och förvaltning påverkar värdet på den enskilda bostadsrätten, påpekar organisationen Fastighetsägarna, som har sett att intresset att engagera sig i styrelsefrågan trots det är ganska låg.

Pia Andersson ser styrelsearbetet som en möjlighet att få inflytande och insyn.

–Det är ett sätt att bevaka min investering, men det är för få som tänker så.

Hon tycker att alla som bor i bostadsrätt ska ställa upp i styrelsen någon gång, och styrelsen ska måna om återväxten, och göra suppleanterna delaktiga i besluten. Protokoll och annan dokumentation är viktigt att bevara eftersom stora ekonomiska värden står på spel under fastighetens hela livstid. Hon framhåller att styrelsen måste se till att kunskapen kring föreningen och fastigheten sprids i föreningen bland de boende.

–Om man inte är beredd att vara med i bostadsrättsföreningens styrelse ska man kanske inte bo i bostadsrätt, i alla fall inte i en liten förening, säger Göran Jönsson.

Han har varit engagerad i sin bostadsrättsförening på Södermalm under elva år, och har varit Riksbyggens representant i styrelser vid ombildningar.

–Det är inte bara att glida runt och tro att andra ska sköta föreningen, då är det fel boendeform. Och gå på årsstämmorna, uppmanar han.

Styrelsen kan ställas till ansvar av medlemmarna vid oansvariga beslut, men mycket finns också reglerat i stadgarna, enligt Göran Jönsson, som understryker att det därför är viktigt att också som medlem engagera sig och få insyn i hur styrelsen sköter arbetet.

Om man bor i bostadsrätt och tvekar inför ansvaret och inte tror att man klarar ett styrelseuppdrag ska man kräva att få gå en utbildning.

Ofta har föreningen att avtal med HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna eller SBC för all, eller någon del, av förvaltningen. Dessa har också kurser för styrelsemedlemmar som vill lära sig mer, och kurserna är oftast öppna också för icke-anslutna föreningar, men kostar då några tusen. Det är väl satsade slantar för bostadsrättsföreningarna, som genom det får ökad kompetens i styrelsen, och kanske fler intresserade.

Pia Andersson har inte gått någon styrelseutbildning eftersom hennes erfarenhet som egen företagare räckte bra.

–Mycket är sunt förnuft, men vi uppmuntrar alla nya styrelsemedlemmar i vår förening att gå kurser, säger hon.

Tips till styrelsesedamöter i bostadsrättsföreningar

Tydliggör rollfördelningen i styrelsen för att minska arbetsbelastningen.

Anslut föreningen till en intresseorganisation: SBC, HSB, Riksbyggen eller någon av Fastighetsägarna Sveriges regionföreningar.

Föreningens styrelse har ansvaret för alla beslut men förvaltningen kan läggas ut på extern part, för att styrelsen slippa göra allt arbete själv. Till exempel ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggprojektledning etc.

Acceptera inga skiljeklausuler i avtal som föreningen ingår med entreprenörer. Tvister ska då avgöras i skiljenämnd, besluten är inte offentliga och det kan bli dyrt. Bostadsrättsföreningar är en svagare part gentemot näringsidkare.

Gör en egen hemsida för föreningen, som hålls uppdaterad.

Lär dig mer om bostadsrätt. Skäms inte för att fråga som ny styrelseledamot.

Tänk på återväxten, uppmuntra de övriga medlemmarna i föreningen att engagera sig och välkomna alla

Titta till även lägenheterna ibland, till exempel el- och vattenledningar. Lägenheternas skick påverkar hela fastighetens värde.

Styrelsen har ingen gräddfil till några åtgärder i huset men den har rätt till ett arvode.

Vid styrelsebeslut ska ordentliga protokoll föras och sparas. Den ledamot som inte håller med vid ett visst beslut ska se till att en reservation finns med i protokollet, för senare ansvarsfrihet.

Tips till medlem i bostadsrättsföreningar

på årsstämmorna.

Ställ upp – för styrelseuppdrag, vid städning etc.

Kräv en kurs/studiecirkel i styrelsearbete om du är osäker inför ett uppdrag.

Varsamhet vid underhåll, och vid val av hantverkare.

Skicket på din lägenhet, till exempel en läckande diskmaskin, kan påverka hela fastigheten.

Lägg inte alla problem i knät på styrelsemedlemmarna, de är inte servicepersonal och de övriga boende har också ett ansvar.

**
Kurser, till exempel:**
•Björn Lundén Information AB har olika kurser om bostadsrättsföreningar, för 1890 kr.
•SBC:s kurs kostar 2500 kronor för icke-medlemmmar och är gratis för medlemmar.
•Fastighetsägarna har kurser i ett flertal städer, kostar 2500 kronor.
•Riksbyggen och HSB har också kurser.
Källor: från Sverker Thorslund, BoKunskap, (tidigare boexpert på Konsumentverket i många år) och från Göran Jönsson, (före detta Bankbyrån) och veteran i bostadsrättsstyrelser.

Annons
Annons
X

Pia Andersson är vice ordförande i sin bostadsrättsförening och har många års erfarenhet: ”Många som köper bostadsrätt förstår inte vilket ansvar som följer”·

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X