Bostadsministern tycks vara handlingsförlamad

Under strecket
Publicerad
Annons

Bostadsminister Stefan Attefall skriver tillsammans med sina allianskollegor på Brännpunkt
23/2 om att regeringen gör mycket för att komma till bukt med den omfattande bostadsbrist som råder i Sveriges storstadsregioner. Men inte någonstans i texten nämns de grupper som har det svårast på bostadsmarknaden – unga och studenter.

Vi delar Attefalls problembild. Det låga bostadsbyggandet har lett till att vi i dag har en akut bostadsbrist. Många av de reformer som regeringen genomfört har varit bra, och vi stöder målsättningen om ett långsiktigt tänkande i bostadspolitiken. Men när det kommer till just bostadsbyggande för unga och studenter har regeringen varit uppseendeväckande handfallna.

Annons
Annons
Annons