Annons
X
Annons
X

Bostadsministern tycks vara handlingsförlamad

REPLIK | BOSTADSPOLITIK

Det finns effektiva åtgärder som kan sjösättas omedelbart.
Lina Glans

Bostadsminister Stefan Attefall skriver tillsammans med sina allianskollegor på Brännpunkt
23/2 om att regeringen gör mycket för att komma till bukt med den omfattande bostadsbrist som råder i Sveriges storstadsregioner. Men inte någonstans i texten nämns de grupper som har det svårast på bostadsmarknaden – unga och studenter.

Vi delar Attefalls problembild. Det låga bostadsbyggandet har lett till att vi i dag har en akut bostadsbrist. Många av de reformer som regeringen genomfört har varit bra, och vi stöder målsättningen om ett långsiktigt tänkande i bostadspolitiken. Men när det kommer till just bostadsbyggande för unga och studenter har regeringen varit uppseendeväckande handfallna.

Annons
X

Bostadsbristen för studenter är ett uppenbart utvecklingsproblem i alla stora studentorter. I Göteborg får 50 000 studenter dela på 9 000 studentbostäder, i Lund är siffrorna 30 000 studenter på 8 500 bostäder och i Uppsala finns 40 000 studenter på 11 000 bostäder. Värst är situationen i Stockholm där regionens 80 000 studenter samsas om endast 12 000 studentbostäder.

I höstas tillsatte därför bostadsministern en utredning om möjliga vägar fram för att öka bostadsbyggandet för studenter. Vi hade hoppats på att utredningen skulle resultera i löften om konkreta åtgärder. Men löftena uteblev totalt.

Det vi ser hos bostadsministern är istället en märklig handlingsförlamning inför problemet. Det räcker inte bara att utreda bostadspolitiken, det krävs även kraftfullt politiskt agerande. För det finns effektiva åtgärder som kan sjösättas omedelbart.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Många skatter och avgifter är satta så att de missgynnar nybyggnation av studentlägenheter och andra bostäder som studenter kan efterfråga. Den generellt satta fastighetsavgiften, som slår extra hårt mot små och yteffektiva lägenheter, bör avskaffas för studentbostäder. Likaså bör momssatsen för hyresrätter ändras. I dag betalar fastighetsägare moms på i princip alla varor och tjänster. Momssatsen på 25 procent driver upp både hyrorna och kostnaderna för nyproduktion. Det vore rimligare att placera momsen på hyrorna, ett förslag som även framförts av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO. Det skulle innebära att fastighetsägarna skulle kunna göra avdrag för ingående moms vilket markant skulle minska kostnaderna för fastighetsägarna och göra hyresrätter mer lönsamt jämfört med andra upplåtelseformer.

  Utredningar är bra, men de löser inte bostadsbristen. Det som krävs istället är politisk handlingskraft och ett omedelbart agerande.

  LINA GLANS

  ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X