Annons

Bostadsministern straffar storstadsregionerna

Bostadsbristen i Stockholmsregionen riskerar att ytterligare förvärra bristen på högutbildade. Det är allvarligt att landets bostadsminister då menar att ungdomar bör söka sig bort från Stockholm. Istället för att straffa storstadsregionerna borde den högste ansvarige ta tag i de problemen, skriver Lina Glans, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

Publicerad

Enligt Regionplanekontoret riskerar Stockholm att år 2030 lida brist på uppemot 73 000 högutbildade. Detta kommer att skapa stora svårigheter för företag i regionen att få tag på rätt kompetens med minskad tillväxt som följd. Det är inte bara ett problem regionalt, utan skulle få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi eftersom huvudstadsregionen utgör en tredjedel av svensk ekonomi idag och 40 procent av tillväxten fram till 2030 väntas komma här.

Mot den bakgrunden är de senaste dagarnas debatt om studentbostäder och att studenter ska väga in situationen på bostadsmarknaden innan de söker sig till de högintressanta lärosätena i huvudstadsregionen förödande. En dynamisk samhällsdebatt borde snarast handla om hur vi kan locka ännu fler studenter till regionen och dessutom skapa en fungerande bostadsmarknad för dem. Det är inte omöjligt, det funkar åtminstone hyfsat på andra håll.

Annons
Annons
Annons
Annons