Annons
X
Annons
X

Bostadsministern straffar storstadsregionerna

Bostadsbristen i Stockholmsregionen riskerar att ytterligare förvärra bristen på högutbildade. Det är allvarligt att landets bostadsminister då menar att ungdomar bör söka sig bort från Stockholm. Istället för att straffa storstadsregionerna borde den högste ansvarige ta tag i de problemen, skriver Lina Glans, ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation, och Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

En dynamisk samhällsdebatt borde handla om hur vi kan locka ännu fler studenter till regionen och dessutom skapa en fungerande bostadsmarknad för dem.
Lina Glans och Maria Rankka

Enligt Regionplanekontoret riskerar Stockholm att år 2030 lida brist på uppemot 73 000 högutbildade. Detta kommer att skapa stora svårigheter för företag i regionen att få tag på rätt kompetens med minskad tillväxt som följd. Det är inte bara ett problem regionalt, utan skulle få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi eftersom huvudstadsregionen utgör en tredjedel av svensk ekonomi idag och 40 procent av tillväxten fram till 2030 väntas komma här.

Mot den bakgrunden är de senaste dagarnas debatt om studentbostäder och att studenter ska väga in situationen på bostadsmarknaden innan de söker sig till de högintressanta lärosätena i huvudstadsregionen förödande. En dynamisk samhällsdebatt borde snarast handla om hur vi kan locka ännu fler studenter till regionen och dessutom skapa en fungerande bostadsmarknad för dem. Det är inte omöjligt, det funkar åtminstone hyfsat på andra håll.

Annons
X

I en värld som globalt konkurrerar allt mer med service, innovation, kunskap och humankapital är det centralt att kunna locka till sig kompetenta studenter och forskare. I den internationella talangjakt som sker är det en förutsättning för Stockholm och Sveriges utveckling att fler vill, och kan, flytta hit. I och med införandet av studieavgifter för studenter från tredjeland har det blivit ännu viktigare att vi framstår som attraktiva för internationella studenter. Vem är beredd att betala för att studera på en plats där det är oerhört svårt att finna en bostad?

Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbets- och bostadsmarknaden fungerar väl. Idag har vi en dysfunktionell bostadsmarknad som tillsammans med länets snabba befolkningsökning och låga byggande, under lång tid, har skapat ett stort underskott på bostäder. Rapport efter rapport bekräftar att bostadsbristen i Stockholm är ett av regionens största utvecklings- och tillväxthinder. Enligt Regionplanekontoret medför situationen på bostadsmarknaden för Stockholms studenter att hälften av alla som idag studerar i regionen funderar på att flytta till andra svenska orter eller utomlands efter genomförd examen. Liknande situationer ser vi i fler av Sveriges storstadsregioner. Det är djupt allvarligt och ett problem som snabbt måste åtgärdas.

Den viktigaste åtgärden för att få bukt med bostadsbristen är att få ordentlig fart på nyproduktionen av bostäder, det gäller samtliga upplåtelseformer och storlekar. Att skapa förutsättningar för flyttkedjor är också centralt för att främja rörligheten på marknaden. Idag har vi inlåsningseffekter i alla upplåtelseformer.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En snabb lösning för att lindra studenternas bostadsbrist vore att underlätta ännu mer för andrahandsuthyrning. En annan är se över tomter som skulle lämpa sig för tillfällig byggnation av studentbostäder. Att det inte färdigställdes en enda studentbostad under 2010 i en kunskapsregion som Stockholm är inte acceptabelt. Nya kreativa lösningar för att minska produktionskostnaderna av studentbostäder måste stimuleras liksom förslag på hur befintliga fastigheter kan omvandlas.

  Istället för att straffa storstadsregionerna bör Attefall visa ett större engagemang för de frågor som faktiskt ligger på hans bord – bostadsfrågorna. Att låta Stockholm och andra storstadsregioner växa till akademiska forum i världsklass gynnar inte bara studenterna, det gynnar hela Sverige. Behöver Attefall idéer ställer vi mer än gärna upp som bollplank.

  LINA GLANS

  ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation

  MARIA RANKKA

  vd Stockholms Handelskammare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X