Annons
X
Annons
X

"Bostadsköpare riskerar att få betala överpris"

Regeringens eftergift till byggindustrin om att nya bostäder fortsatt ska köpas amorteringsfria, totalsågas i dag, onsdag, av den tunga Bankföreningen. Som SvD Näringsliv nyligen avslöjade, riskerar köparna prisfall på amorteringsfria nya bostäder.

Amorteringskravet

Foto: Anders Wiklund/TT

Åtminstone 10 procent för mycket riskerar köpare i nyproduktion att få betala för sina bostäder. Det visar en kalkyl från Bankföreningen som nu går ut och varnar för att undanta nya bostäder från det kommande amorteringskravet.

Bankföreningen beräknar att en nyproducerad lägenhet som kostar 5 miljoner kronor faller 500 000 kronor i värde när den nästa gång ska bjudas ut som begagnad och inte längre är amorteringsfri.

Därmed har Bankföreningen likartad kritik som mäklare och Boverkets analytiker tidigare fört fram i SvD Näringsliv. Det är i praktiken ett hårt slag mot den nya amorteringslagen som inte beaktar bostadsspekulanternas ekonomiska sårbarhet vid köp i nyproduktion.

Annons
X

Tidigare har även Riksbanken och Finansinspektionen varnat regeringen för att undanta nyproduktion från amorteringskravet.

Ändå har regeringen gått vidare med undantaget för att hålla uppe prisnivåer på nyproduktion i hopp om att sporra byggindustrin ytterligare och mildra bostadsbristen.

– Det blir en prispremie, att nyproduktionen kan säljas dyrare, vilket ökar riskerna för låntagarna och för bostadsmarknaden i stort. Det är kontraproduktivt. Dessutom urholkas bolånetaket när marknadspriset vid nästa försäljning är lägre än vad den första köparen får betala, säger Hans Lindberg, vd vid Bankföreningen.

Amorteringskravet är som bekant en riktig långbänk. Det stoppades av rent juridiska skäl innan Finansinspektionen skulle införa det i somras.

Nu är det i stället riksdag och regeringen som beslutar, något som i höstas öppnade för en ny beslutsprocess där byggbranschen började uppvakta regering och politiker i en kampanj mot amortering på nybyggnation.

Bland annat hävdade Lennart Weiss, kommersiell direktör för Veidekke, samt Rikshems dåvarande vice vd Ilija Batljan att Riksbanken beräknade hushållens skuldkvot – över 173 procent – på ett missvisande sätt när svenskt skattetryck inte beaktades – ett av lobbyargumenten på 41 sidor i rapporten "Den bedrägliga skuldkvoten" beställd av undersökningsföretaget Evidens.

Den samtidiga flyktingkrisen och kollaps i landets bostadsköer bidrog troligen till att regeringen i arbetet med en amorteringslag helt öppet skrev i lagrådsremissen att köpare inte ens ska tänka på att i framtiden amortera när de köper nytt.

"För att minimera risken att nyproduktion av bostäder i nuläget minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet", hette det i december.

Regeringen tydliggjorde då också att "om det införs en begränsning av tiden för amorteringsfrihet innebär det att hushållen redan vid köptillfället kommer att vara medvetna om att de kommer att behöva amortera i framtiden".

En sådan medvetenhet vill regeringen alltså inte ha i det liggande lagförslaget.

Men Bankföreningen hugger nu sönder hela undantaget genom att inte bara varna för prisfall utan också peka på inlåsningseffekten.

– Kör man med ett evigt undantag för förstagångsköparen, så kommer efter 10–20 år en ganska stor del av bostadsbeståndet att vara amorteringsfritt och man får en segmenterad bostadsmarknad, där man drar sig från att flytta från nyproduktion, säger Hans Lindberg.

Det är utifrån flera perspektiv som Bankföreningen nu varnar för amorteringsundantaget:

  • Riskerna vid utlåning till nyproduktionen är minst lika höga som vid utlåning till befintliga bostäder.
  • Det kan bli betydande inlåsningseffekter i nyproduktion.
  • Köpeskillingen för nyproduktion kommer inte att motsvara bostadens marknadsvärde varför en högre kontantinsats kan behövas något som snarare bromsar än stimulerar nyproduktion.

Den 9 februari ska regeringen lämna sitt lagförslag till riksdagen om amorteringskrav där undantaget finns med. Därefter återstår utskottsbehandling innan det är dags för riksdagen att fatta beslut.

Tanken är att reglerna ska kunna träda i kraft den 1 maj 2016. Men enligt Bankföreningen råder så många oklarheter att det bör bli förseningar i tillämpningen. Formellt riktar Bankföreningen sitt remissvar till Finansinspektionen som efter att lagen klubbats, ska ge ut riktlinjer.

Vid Finansinspektionen konstaterar man att lag och remissvar nu riskerar att bli mycket motstridiga – ytterligare ett tecken på den extremt svaga hanteringen av amorteringskravet på politisk nivå.

– Våra invändningar är väsentliga. Jag skulle förvånas om inte även andra remissinstanser tar fasta på det. Undantaget kan i förstone synas positivt för låntagarna, men ger en rad negativa effekter, säger Hans Lindberg till SvD Näringsliv.

Annons
Annons
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X