X
Annons
X

Bostadsbristen pressar de svagaste grupperna

I takt med att bristen på bostäder ökar stiger konkurrensen om lägenheterna i alla områden – och då är det alltid de svagaste grupperna som trängs undan, skriver Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Hans Lind, KTH.

Bostadsbristen seglar mer och mer upp som en av de stora valfrågorna. I debatten verkar dock saknas insikt om vad som är det stora problemet på dagens bostadsmarknad – och det är att fler och fler människor överhuvudtaget inte har någon chans att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet och att fler och fler lever extremt trångbodda. I takt med att bristen på bostäder ökar stiger konkurrensen om lägenheterna i alla områden – och då är det alltid de svagaste grupperna som trängs undan. Socialförvaltningarna i på många orter sätts under allt större press och måste använda allt sämre och kostsammare lösningar för att hjälpa människor som saknar möjlighet att hitta någonstans att bo. Personer som skulle kunna hitta något själva om vi förde en social bostadsbyggnadspolitik.

Ett av problemen är givetvis att det rent allmänt byggs för få bostäder. För stora delar av befolkningen är inte lösningen att fortsätta bygga dyra bostäder i attraktiva lägen. Den enda slutsats som kan dras är att om vi vill leva upp till vårt rykte om att vara en välfärdsstat så måste byggandet av bostäder som vänder sig till hushåll med normala och låga inkomster öka kraftigt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X