Bostäder planeras på miljöfarlig mark

Den gamla oljedepån på Kvarnholmen i Nacka kan vara en tickande och läckande miljöbomb. Länsstyrelsen har inventerat elva nedlagda oljedepåer i Stockholmsområdet - sex av dem bedöms vara allvarligt förorenade med halter av bly, arsenik och kolväten i marken och grundvattnet. Risken för att föroreningarna har spridit sig är dessutom hög.

Under strecket
Publicerad
Annons

På tre av de värst förorenade platserna, Kvarnholmen, Ryssbacken och Telegrafberget, alla i Nacka, planeras bostäder och vid utlastningsstationen på Telegrafberget hoppas kommunen så småningom på ett naturreservat.
Men områdena riskerar att vara kraftigt förorenade - redan i slutet av 1800-talet hanterades eldningsoljor, diesel, bensin och även metaller i anslutning till depåerna och miljömedvetenheten var inte alltid så hög.

Anläggningarna är tagna ur bruk, men oljekolväten och tungmetaller som koppar och arsenik finns kvar i marken och grundvattnet. Risken för att de spridit sig bedöms av Länsstyrelsen som stor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons