Bostaden vanligaste skadeplatsen

Under strecket
Publicerad
Annons

De 535 000 årliga hem- och fritidsolycksfallen motsvarar nära 80 procent av alla olyckor inom den öppna vården. Trafik och arbetsskador svarar för resterande 20 procent.

”Vanligaste platsen: bostaden och bostadsområdet.
”Vanligaste skadan: slag och stöt efter fall.
”Vanligaste sportskadan: fotboll (pojkar), hästsport (flickor).
”Vanligaste typen av skada: frakturer.
”Vanligaste kroppsdel: händer, fingrar, armar.

Annons
Annons
Annons