Bort med spärrarna i tunnelbanan

Under strecket
Publicerad
Annons

Spärrarna till tunnelbanan och pendeltågen är trånga svåra att ta sig igenom - om man inte är en gasell. Dessutom så ger de ett ovälkomnande intryck. Vi i miljöpartiet vill ha en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla, stora som små, unga som gamla. Trafiken ska vara särskilt anpassad för att fungera också för funktionshindrade.
De nya spärrar som SL i dag investerar i, och som redan är installerade vid Gullmarsplan, ger helt motsatt effekt. Vårt tunnelbanesystem är inte byggt för detta spärrsystem eftersom det kräver separerade in- och utpasseringar vid uppgångarna. Som det är nu så hindrar spärrarna trafiken och ökar trängseln - och därmed irritationen bland resenärerna. Spärrarna är inte någon billig investering. De spärrar som i dag är vanligast i tunnelbanan och pendeltågen kostar minst 75 000 kronor per spärr.

Annons
Annons
Annons