Annons
Ledare

Sanna Rayman:Bort med pensionerna!

Under strecket
Publicerad

Förra hösten granskade
SVT politikerpensionerna på lokalnivå. Resultatet var inte upplyftande. 2011 betalade landets 50 största kommuner ut 35 miljoner kronor till 180 avgångna politiker (SVT 5/11-12). Genomgången visade även att kommunerna var generösa med pensions-besluten. Mer än var tionde fick utbetalningar i direkt strid med kommunernas egna riktlinjer, som säger att man ska ha fyllt 50 för att ens vara berättigad till pension. Bland exemplen hittades en 37-åring och en 41-åring – båda inhöstare av flera hundra tusen per år...

System som möjliggör dylikt är givetvis helt åt skogen. Miljon efter miljon betalas ut, helt utan krav på jobbsökande. Frånsett den uppenbara orimligheten i att skattebetalarna tvingas försörja före detta politiker – ibland livet ut – bör man också fundera över vad sådant gör med förtroendet för politiken och demokratin.

Annons
Annons
Annons