Börsreaktionen dämpades

Det blev inget långt globalt börsfall efter attentaten i Madrid, även om alla agerade i ovisshet om vem som låg bakom illdåden.

Under strecket
Publicerad
Annons

Dagen började med kursfall på Asiens finansmarknader och måttliga europeiska kursnedgångar på förmiddagen - inte minst för rese- och flygbolag. Men sedan togs förlusterna igen under eftermiddagen på de flesta börser. Samtidigt stärktes dollarkursen till cirka 1:22 euro och 7:59 kronor.

Slutsumman blev för de flesta västliga marknader en dag som slutade med marginellt höjda börsindex. Stockholmsbörsen gick upp med 0,7 procent.
De internationella finansmarknadernas direkta reaktion på terrordåden den 11 mars varade alltså bara något dygn. Sedan kom andra krafter in i bilden igen, när köpare återvände för att handla värdepapper som gått ned på senare tid. Mest köpintresse tilldrog sig sent i går sektorer som tappat mycket den senaste veckan, såsom telekom- och andra högteknikbolag.

Annons
Annons
Annons