Wistrand


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Wistrand är huvudrådgivare.

Screener för Wistrand

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
TC Connect 2017-06-09 First North Certified adviser, Övrig 15 Mkr 43.5% 1 st - Mikrobolag
Global Gaming 2017-10-19 First North Certified adviser, Övrig 22 Mkr 24.09% 0 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 1 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 TC Connect