White & Case


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där White & Case är huvudrådgivare.

Screener för White & Case

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Actic 2017-04-07 OMX Small Övrig 435 Mkr -29.11% 2 st Läs Miljardbolag
Handicare 2017-10-10 OMX Mid Övrig 855 Mkr -34% 1 st Läs Miljardbolag
Instalco 2017-05-11 OMX Mid Övrig 968 Mkr 28.91% 0 st Läs Miljardbolag
Oncopeptides 2017-02-22 OMX Mid Övrig 650 Mkr 182.61% 2 st Läs Miljardbolag
Ovzon 2018-05-18 First North Övrig 325 Mkr -52.14% 3 st - Småbolag
Projektengagemang 2018-06-19 OMX Small Övrig 470 Mkr -27.66% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 4 Actic, Handicare, Ovzon, Projektengagemang
Hög emissionskostnad 2 Actic, Oncopeptides
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Ovzon
Bristfällig information 1 Ovzon
Kursfall dag ett 1 Oncopeptides