VP


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där VP är huvudrådgivare.

Screener för VP

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -15.56% 3 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 3 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer
Dålig relativ avkastning 1 Freetrailer