VP


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där VP är huvudrådgivare.

Screener för VP

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -2.22% 2 st Läs Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 2 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Freetrailer
Oseriöst intryck från prospekt 1 Freetrailer