Vinge


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Vinge är huvudrådgivare.

Screener för Vinge

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Ambea 2017-03-31 OMX Mid Övrig 1992 Mkr 11.33% 1 st Läs Miljardbolag
Isofol Medical 2017-04-04 First North Övrig 430 Mkr 7.59% 2 st Läs Miljardbolag
Actic 2017-04-07 OMX Small Övrig 435 Mkr -19.8% 2 st Läs Miljardbolag
Bambuser 2017-05-05 First North Certified adviser, Övrig 24 Mkr -73.91% 2 st - Småbolag
Boozt 2017-05-31 OMX Mid Övrig 1613 Mkr 17.9% 1 st Läs Miljardbolag
Surgical Science 2017-06-19 First North Certified adviser, Övrig 70 Mkr 125.71% 0 st - Småbolag
Trianon 2017-06-21 First North Certified adviser, Övrig 500 Mkr 50% 0 st - Miljardbolag
Tempest Security 2017-12-06 First North Certified adviser, Övrig 51 Mkr -6.36% 2 st - Småbolag
Lyko 2017-12-12 First North Certified adviser, Övrig 245 Mkr 12.8% 0 st Läs Småbolag
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Övrig 600 Mkr 25.09% 2 st Läs Miljardbolag
Raketech 2018-06-29 First North Certified adviser, Övrig 470 Mkr -24.67% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 5 st

Varningsflagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 5 Ambea, Isofol Medical, Actic, Bambuser, Raketech
Kursfall dag ett 4 Isofol Medical, Bambuser, Tempest Security, Raketech
Komplext erbjudande 3 Boozt, Better Collective, Raketech
Hög emissionskostnad 2 Actic, Better Collective
Rabatterad emission tätt inpå IPO 1 Tempest Security