Vator


Antal noteringar 4 st
Summa erbjudanden 330 Mkr
Relativ kursutveckling 3.5%
Varningsflaggor i snitt 1 st
Väntetid i snitt 13 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Vator är huvudrådgivare.

Screener för Vator

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Biovica 2017-03-29 First North Huvudrådgivare 60 Mkr -16.8% 1 st - Småbolag
Terranet 2017-05-30 First North Huvudrådgivare 100 Mkr -46.92% 2 st - Småbolag
Senzagen 2017-09-21 First North Huvudrådgivare 90 Mkr 175.77% 0 st - Småbolag
Bioworks 2017-12-14 First North Huvudrådgivare 80 Mkr 24.55% 0 st - Småbolag
Irras 2017-11-22 First North Övrig 290 Mkr 0.67% 2 st - Småbolag

Förekommande varningsflaggor 3 st

Varningsflagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 2 Terranet, Irras
Kursfall dag ett 2 Biovica, Irras
Hög emissionskostnad 1 Terranet