Törngren Magnell


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Törngren Magnell är huvudrådgivare.

Screener för Törngren Magnell

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
H&D Wireless 2017-12-22 First North Övrig 24 Mkr -60% 4 st - Mikrobolag
JonDeTech 2018-05-25 First North Certified adviser, Övrig 30 Mkr -66.25% 4 st Läs Småbolag
Frill 2018-11-30 First North Certified adviser, Övrig 20 Mkr 0% 9 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 12 st

Flagga Antal Bolag
Bristfällig information 3 H&D Wireless, JonDeTech, Frill
Hög emissionskostnad 2 H&D Wireless, JonDeTech
Dålig relativ avkastning 2 H&D Wireless, JonDeTech
Lång väntetid 1 Frill
Svaga finanser 1 Frill
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Frill
Oklarhet om handelsplats 1 Frill
Storaffär inför IPO 1 Frill
Täta personkopplingar 1 Frill
Försenad process 1 Frill
Kursfall dag ett 1 JonDeTech
Högt garantiåtagande 1 H&D Wireless