Stockholm Corp.


Antal noteringar 2 st
Summa erbjudanden 174 Mkr
Relativ kursutveckling 56.4%
Flaggor i snitt 4 st
Väntetid i snitt 18 dagar
Vanligaste lista First North
Vanligaste bolagstorlek Småbolag

Tabellen avser endast noteringar där Stockholm Corp. är huvudrådgivare.

Screener för Stockholm Corp.

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
IRLAB 2017-02-28 First North Huvudrådgivare 116 Mkr 483.33% 3 st Läs Småbolag
Bioservo 2017-05-22 First North Huvudrådgivare 59 Mkr -52.08% 4 st - Småbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 2 IRLAB, Bioservo
Kursfall dag ett 2 IRLAB, Bioservo
Utökat erbjudande trots klent intresse 1 Bioservo
Dålig relativ avkastning 1 Bioservo
Ej fulltecknad emission 1 IRLAB