Stifel


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Stifel är huvudrådgivare.

Screener för Stifel

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Calliditas 2018-06-29 OMX Small Övrig 650 Mkr 1.33% 1 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 1 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 Calliditas