Smartius


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Smartius är huvudrådgivare.

Screener för Smartius

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Övrig 31 Mkr -12.5% 2 st - Mikrobolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 1 Nitro Games
Ej fulltecknad emission 1 Nitro Games