Smartius


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Smartius är huvudrådgivare.

Screener för Smartius

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Nitro Games 2017-06-16 First North Certified adviser, Övrig 31 Mkr 35% 2 st - Mikrobolag

Förekommande varningsflaggor 2 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Nitro Games
Ej fulltecknad emission 1 Nitro Games