Setterwalls


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Setterwalls är huvudrådgivare.

Screener för Setterwalls

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
Oncopeptides 2017-02-22 OMX Mid Övrig 650 Mkr 255.22% 2 st Läs Miljardbolag
Instalco 2017-05-11 OMX Mid Övrig 968 Mkr 31.82% 0 st Läs Miljardbolag
Integrum 2017-05-15 First North Certified adviser, Övrig 22 Mkr -43% 3 st - Småbolag
Bonesupport 2017-06-21 OMX Small Övrig 500 Mkr -14.83% 4 st Läs Miljardbolag
Sedana Medical 2017-06-21 First North Certified adviser, Övrig 100 Mkr 390.26% 0 st - Småbolag
Promore Pharma 2017-07-06 First North Certified adviser, Övrig 106 Mkr -35.62% 4 st - Småbolag
Irras 2017-11-22 First North Övrig 290 Mkr 0.67% 2 st - Småbolag
Green Landscaping 2018-03-23 First North Certified adviser, Övrig 375 Mkr 42.86% 3 st Läs Miljardbolag
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Övrig 600 Mkr 25.09% 2 st Läs Miljardbolag
Ranplan 2018-06-28 First North Övrig 62 Mkr -29.13% 8 st Läs Småbolag

Förekommande varningsflaggor 13 st

Varningsflagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 5 Integrum, Bonesupport, Promore Pharma, Irras, Ranplan
Kursfall dag ett 5 Oncopeptides, Promore Pharma, Irras, Green Landscaping, Ranplan
Hög emissionskostnad 5 Oncopeptides, Integrum, Bonesupport, Better Collective, Ranplan
Bristfällig information 2 Green Landscaping, Ranplan
Komplext erbjudande 2 Bonesupport, Better Collective
Ej fulltecknad emission 2 Bonesupport, Promore Pharma
Högt garantiåtagande 1 Ranplan
Lång väntetid 1 Ranplan
Säljsugen storägare i förhoppningsbolag 1 Ranplan
Udda val av rådgivare 1 Ranplan
Storaffär inför IPO 1 Green Landscaping
Kladdiga incitament 1 Promore Pharma
Märkliga avtal 1 Integrum