Sedermera FK


Antal noteringar 19 st
Summa erbjudanden 419 Mkr
Relativ kursutveckling 12.2%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 27 dagar
Vanligaste lista Spotlight
Vanligaste bolagstorlek Mikrobolag

Tabellen avser endast noteringar där Sedermera FK är huvudrådgivare.

Screener för Sedermera FK

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Acousort 2017-01-09 Spotlight Huvudrådgivare 11 Mkr 70.91% 2 st Läs Mikrobolag
Initiator Pharma 2017-03-16 Spotlight Huvudrådgivare 20 Mkr -30.91% 2 st - Mikrobolag
Freedesk 2017-05-10 Spotlight Huvudrådgivare 13 Mkr -91.43% 7 st - Mikrobolag
Zaplox 2017-06-08 First North Huvudrådgivare 45 Mkr -23.64% 1 st Läs Mikrobolag
Enersize 2017-06-15 First North Huvudrådgivare 28 Mkr -62.32% 2 st - Småbolag
Omnicar 2017-07-13 Spotlight Huvudrådgivare 14 Mkr 5.56% 2 st Läs Mikrobolag
Nextcell 2017-07-13 Spotlight Huvudrådgivare 25 Mkr 50% 2 st - Mikrobolag
Realfiction 2017-07-14 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 22 Mkr 17.11% 5 st - Mikrobolag
Bibb Instruments 2017-10-27 Spotlight Huvudrådgivare 13 Mkr -11.11% 1 st Läs Mikrobolag
2cureX 2017-11-24 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 18 Mkr 60.26% 1 st - Mikrobolag
Colabitoil 2017-12-12 Spotlight Huvudrådgivare 20 Mkr -80.91% 6 st Läs Småbolag
OptiMobile 2018-02-28 Spotlight Huvudrådgivare 15 Mkr -86.67% 5 st - Mikrobolag
Bodyflight 2018-05-24 Spotlight Huvudrådgivare 21 Mkr -31.43% 3 st Läs Mikrobolag
Calmark 2018-07-06 Spotlight Huvudrådgivare 23 Mkr 0% 0 st Läs Mikrobolag
Risk Intelligence 2018-08-17 Spotlight Huvudrådgivare 17 Mkr -36% 2 st Läs Mikrobolag
Freetrailer 2018-06-14 Spotlight Övrig 19 Mkr -20% 3 st Läs Mikrobolag
Hoodin 2018-11-07 Spotlight Huvudrådgivare 13 Mkr -60.98% 4 st Läs Mikrobolag
Stenocare 2018-10-26 Spotlight Huvudrådgivare 26 Mkr 121.59% 0 st Läs Mikrobolag
Scandion Oncology 2018-11-08 Spotlight Huvudrådgivare 26 Mkr 12.82% 0 st Läs Mikrobolag
Neodynamics 2018-12-07 Spotlight Huvudrådgivare 51 Mkr 0% 3 st Läs Mikrobolag

Förekommande flaggor 16 st

Flagga Antal Bolag
Dålig relativ avkastning 8 Initiator Pharma, Freedesk, Enersize, Colabitoil, OptiMobile, Bodyflight, Risk Intelligence, Freetrailer
Kursfall dag ett 6 Freedesk, Nextcell, Colabitoil, OptiMobile, Bodyflight, Hoodin
Ej fulltecknad emission 6 Freedesk, Zaplox, Nextcell, Realfiction, OptiMobile, Hoodin
CV med plumpar 5 Freedesk, Omnicar, Colabitoil, Hoodin, Neodynamics
Täta personkopplingar 3 Realfiction, Colabitoil, Bodyflight
Lång väntetid 3 Enersize, Realfiction, Colabitoil
Oseriöst intryck från prospekt 3 Freedesk, OptiMobile, Freetrailer
Försenad process 3 Freedesk, Realfiction, Hoodin
Bristfällig information 3 Acousort, Freedesk, Neodynamics
Tveksamma incitament 2 Risk Intelligence, Freetrailer
Svaga finanser 2 Bibb Instruments, OptiMobile
Rabatterad emission tätt inpå IPO 2 Acousort, Omnicar
Storaffär inför IPO 1 Colabitoil
Omoget bolag 1 2cureX
Märkliga avtal 1 Realfiction
Kort historik 1 Initiator Pharma