SEB


Antal noteringar 7 st
Summa erbjudanden 5552 Mkr
Relativ kursutveckling -7.7%
Flaggor i snitt 2 st
Väntetid i snitt 2 dagar
Vanligaste lista OMX Mid
Vanligaste bolagstorlek Miljardbolag

Tabellen avser endast noteringar där SEB är huvudrådgivare.

Screener för SEB

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
SSM Holding 2017-04-06 OMX Mid Huvudrådgivare 579 Mkr -82.2% 3 st Läs Miljardbolag
Actic 2017-04-07 OMX Small Huvudrådgivare 435 Mkr -19.8% 2 st Läs Miljardbolag
Instalco 2017-05-11 OMX Mid Huvudrådgivare 968 Mkr 13.27% 0 st Läs Miljardbolag
Medicover 2017-05-23 OMX Mid Huvudrådgivare 2031 Mkr 42.86% 1 st Läs Miljardbolag
Better Collective 2018-06-08 OMX Mid Huvudrådgivare 600 Mkr 26.6% 2 st Läs Miljardbolag
Projektengagemang 2018-06-19 OMX Small Huvudrådgivare 470 Mkr -17.87% 1 st Läs Miljardbolag
Raketech 2018-06-29 First North Certified adviser, Huvudrådgivare 470 Mkr -23.33% 3 st Läs Miljardbolag
Bygghemma 2018-03-27 OMX Mid Övrig 1408 Mkr -27.58% 3 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 4 st

Flagga Antal Bolag
Komplext erbjudande 5 SSM Holding, Medicover, Better Collective, Raketech, Bygghemma
Dålig relativ avkastning 5 SSM Holding, Actic, Projektengagemang, Raketech, Bygghemma
Kursfall dag ett 3 SSM Holding, Raketech, Bygghemma
Hög emissionskostnad 2 Actic, Better Collective