Roschier Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Roschier Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Roschier Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
NCAB Group 2018-06-05 OMX Small Övrig 546 Mkr 12.67% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 2 st

Flagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 NCAB Group
Bristfällig information 1 NCAB Group