Roschier Advokat


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Roschier Advokat är huvudrådgivare.

Screener för Roschier Advokat

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
NCAB Group 2018-06-05 OMX Small Övrig 546 Mkr 15.87% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 2 st

Varningsflagga Antal Bolag
Hög emissionskostnad 1 NCAB Group
Bristfällig information 1 NCAB Group