Roschier


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Flaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Roschier är huvudrådgivare.

Screener för Roschier

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal flaggor Analys Storleksklass
Cibus Nordic 2018-03-09 First North Övrig 3060 Mkr 7.01% 5 st Läs Miljardbolag
MAG Interactive 2017-12-08 First North Certified adviser, Övrig 499 Mkr -72.05% 2 st Läs Miljardbolag

Förekommande flaggor 5 st

Flagga Antal Bolag
Tveksamma incitament 1 Cibus Nordic
Kort historik 1 Cibus Nordic
Bristfällig information 1 Cibus Nordic
Kursfall dag ett 1 MAG Interactive
Dålig relativ avkastning 1 MAG Interactive