Roschier


Antal noteringar 0 st
Summa erbjudanden 0 Mkr
Relativ kursutveckling -
Varningsflaggor i snitt -
Väntetid i snitt -
Vanligaste lista -
Vanligaste bolagstorlek -

Tabellen avser endast noteringar där Roschier är huvudrådgivare.

Screener för Roschier

Laddar...
Bolag Datum Lista Roll Erbjudande Kursutveckling Antal varningsflaggor Analys Storleksklass
MAG Interactive 2017-12-08 First North Certified adviser, Övrig 499 Mkr -57.27% 2 st Läs Miljardbolag
Cibus Nordic 2018-03-09 First North Övrig 3060 Mkr 12.3% 5 st Läs Miljardbolag

Förekommande varningsflaggor 5 st

Varningsflagga Antal Bolag
Kladdiga incitament 1 Cibus Nordic
Kort historik 1 Cibus Nordic
Bristfällig information 1 Cibus Nordic
Kursfall dag ett 1 MAG Interactive
Dålig relativ avkastning 1 MAG Interactive